یکی از اطلاعات اولیه ای که ممکن است برای سفارش و خرید کانکس مورد نیاز باشد وزن کانکس است، زیرا این فاکتور هم در هنگام حمل و نقل و هم در هنگام نصب اهمیت دارد، به خصوص زمانی که قصد ساخت سازه بر روی سازه را دارید. در این مقاله وزن های انواع کانکس وجود دارد که می توانید از آنها به عنوان راهنما استفاده کنید، اما نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که وزن کانکس های تولیدی سازنده های مختلف ممکن است کمی با یکدیگر متفاوت باشند و میزان مشخصی ندارد. با تغییر مواد و مصالح ممکن است این وزن نیز تغییر کند، بنابراین آنچه در زیر می آید یک وزن تقریبی است و فقط برای استفاده و برآورد قابل استفاده است و برای اطلاع دقیق از وزن کانکس بهتر است آن را روی باسکول بفرستید.

انواع کانکس کارگاهی و اطلاعات وزنی آنها

کانکس های کارگاهی سازه های سبکی هستند که برای استفاده در کارگاه های ساختمانی و با ابعاد استاندارد تولید می شوند که معمولا دارای دو نوع درجه یک (سنگین) و درجه دو (سبک) هستند که به دلیل استفاده از آهن در نوع درجه یک، وزن سازه کمی بیشتر خواهد بود. وزن انواع کانکس کارگاهی به شرح زیر است:
“برای اطلاع بیشتر از مشخصات فنی و هزینه کانکس ها می توانید به صفحه استعلام قیمت کانکس مراجعه کنید.”

https://sahelconex.com/

 • وزن کانکس کارگاهی سبک 4 متری (4*2.4 متر) حدود 500 کیلوگرم است.
 • وزن کانکس کارگاهی 4 متری سنگین (4*2.4 متر) حدود 750 کیلوگرم می باشد.
 • وزن کانکس کارگاهی سبک 6 متری (6*2.4 متر) حدود 800 کیلوگرم می باشد.
 • وزن کانکس کارگاهی 6 متری سنگین (6*2.4 متر) حدود 1000 تا 1200 کیلوگرم می باشد.
 • وزن کانکس کارگاهی سبک 10 متری (10*2.4 متر) حدود 1400 تا 1600 کیلوگرم می باشد.
 • وزن کانکس کارگاهی 10 متری (10*2.4 متر) حدود 1700 تا 2000 کیلوگرم است.
 • وزن کانکس کارگاهی سبک 12 متری (12*2.4 متر) حدود 1600 تا 1800 کیلوگرم می باشد.
 • وزن کانکس کارگاهی 12 متری سنگین (12*2.4 متر) حدود 2200 تا 2500 کیلوگرم است.
 • وزن کانکس کارگاهی سبک 36 متری (12*3 متر) حدود 1800 تا 2000 کیلوگرم می باشد.
 • وزن کانکس کارگاهی 36 متری سنگین (12*3 متر) حدود 2600 تا 3000 کیلوگرم می باشد.

توجه: وزن کانکس ها با اضافه کردن لوازمی مانند حفاظ درب و پنجره و یا سرویس بهداشتی و کابینت کمی بیشتر از این مقادیر خواهد بود و اطلاعات فوق بدون در نظر گرفتن این قسمت ها و فقط برای وزن خالص یک سازه سالنی با کف تخته در نظر گرفته شده است.

یکی از اطلاعات اولیه ای که ممکن است برای سفارش و خرید کانکس مورد نیاز باشد وزن کانکس است، زیرا این فاکتور هم در هنگام حمل و نقل و هم در هنگام نصب اهمیت دارد، به خصوص زمانی که قصد ساخت سازه بر روی سازه را دارید. در این مقاله وزن های انواع کانکس وجود دارد که می توانید از آنها به عنوان راهنما استفاده کنید، اما نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که وزن کانکس های تولیدی سازنده های مختلف ممکن است کمی با یکدیگر متفاوت باشند و میزان مشخصی ندارد. با تغییر مواد و مصالح ممکن است این وزن نیز تغییر کند، بنابراین آنچه در زیر می آید یک وزن تقریبی است و فقط برای استفاده و برآورد قابل استفاده است و برای اطلاع دقیق از وزن کانکس بهتر است آن را روی باسکول بفرستید.

انواع کانکس کارگاهی و اطلاعات وزنی آنها

کانکس های کارگاهی سازه های سبکی هستند که برای استفاده در کارگاه های ساختمانی و با ابعاد استاندارد تولید می شوند که معمولا دارای دو نوع درجه یک (سنگین) و درجه دو (سبک) هستند که به دلیل استفاده از آهن در نوع درجه یک، وزن سازه کمی بیشتر خواهد بود. وزن انواع کانکس کارگاهی به شرح زیر است:
“برای اطلاع بیشتر از مشخصات فنی و هزینه کانکس ها می توانید به صفحه استعلام قیمت کانکس مراجعه کنید.”

https://sahelconex.com/

 • وزن کانکس کارگاهی سبک 4 متری (4*2.4 متر) حدود 500 کیلوگرم است.
 • وزن کانکس کارگاهی 4 متری سنگین (4*2.4 متر) حدود 750 کیلوگرم می باشد.
 • وزن کانکس کارگاهی سبک 6 متری (6*2.4 متر) حدود 800 کیلوگرم می باشد.
 • وزن کانکس کارگاهی 6 متری سنگین (6*2.4 متر) حدود 1000 تا 1200 کیلوگرم می باشد.
 • وزن کانکس کارگاهی سبک 10 متری (10*2.4 متر) حدود 1400 تا 1600 کیلوگرم می باشد.
 • وزن کانکس کارگاهی 10 متری (10*2.4 متر) حدود 1700 تا 2000 کیلوگرم است.
 • وزن کانکس کارگاهی سبک 12 متری (12*2.4 متر) حدود 1600 تا 1800 کیلوگرم می باشد.
 • وزن کانکس کارگاهی 12 متری سنگین (12*2.4 متر) حدود 2200 تا 2500 کیلوگرم است.
 • وزن کانکس کارگاهی سبک 36 متری (12*3 متر) حدود 1800 تا 2000 کیلوگرم می باشد.
 • وزن کانکس کارگاهی 36 متری سنگین (12*3 متر) حدود 2600 تا 3000 کیلوگرم می باشد.

توجه: وزن کانکس ها با اضافه کردن لوازمی مانند حفاظ درب و پنجره و یا سرویس بهداشتی و کابینت کمی بیشتر از این مقادیر خواهد بود و اطلاعات فوق بدون در نظر گرفتن این قسمت ها و فقط برای وزن خالص یک سازه سالنی با کف تخته در نظر گرفته شده است.